Indukční vařič CH-20B1

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky Reklamační řád Proč nakupovat u nás a jak provést objednávku Jak objednat výrobek Co se stane po objednání Ochrana osobních dat Zákon o odpadech

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě indukcnivaric.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost YES computers s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
  3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
  5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
  6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu indukcnivaric.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 3. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné
  1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží. Zboží je odesíláno vždy následující pracovní po zaslání objednávky. Jelikož expedice probíhá výhradně doručením Českou poštou, expediční lhůta prodlužuje o 2 pracovní dny. Platba probíhá dobírkou při převzetí zboží. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem.
 4. Reklamace
  1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu indukcnivaric.cz a právním řádem platným v ČR.
  2. "Reklamační řád" internetového obchodu indukcnivaric.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka - pokud objednávka nebyla na IČO
  1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem do 30 dnů od data doručení. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (přepravné+balné+dobírkovné apod.). Tyto náklady činí: 139 Kč.
  2. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
   1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
   2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.
 6. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny
  1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
   1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
   2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
   3. vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.)
   V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny indukcnivaric.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
  3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Reklamační řád

 1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou.
  Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
 2. Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.
 3. Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.
 4. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem indukcnivaric.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem na svehlik@yes.cz.
 5. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: YES computers s.r.o. Mariánské náměstí 81, 686 01 Uh.Hradiště resp. na e-mailové adrese: svehlik@yes.cz Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
 6. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
 7. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu a záruční list. Zboží zaslané do servisního střediska musí být v úplném stavu včetně manuálů, kabelů a ostatního příslušenství.
 8. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen buď zboží zabalit do originálního obalu nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
 9. Prodávající má právo potvrdit záruční list pouze v případě, že jsou splněny všechny ostatní podmínky určené výrobcem (například odborná instalace). Právo na záruku zaniká, pokud kupující takové podmínky nesplnil.
 10. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
 11. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Proč nakupovat u nás a jak provést objednávku.

 • Při nákupu u nás výrazně ušetříte, jsme přímý dovozce, který zboží distribuuje na evropské trhy a poskytuje spolehlivé a rychlé služby. Jsme dodavatelem do řetězců OBI, Plus discount a dalších a Vám, zákazníkům na internetu, nabízíme shodné nákupní ceny za jaké od nás nakupují řetězce.
 • Jsme spolehlivý partner, který na náš trh dodává pouze ve světě dlouhodobě zákaznicky ověřené zboží, které je certifikováno na trhy EU (CE, GS, EMC) vyráběné v továrnách s ověřeným a certifikovaným výrobním procesem ISO 9001.
 • Zákaznická linka – máte problém s naším výrobkem? Volejte servisní číslo 608 712 228. Zde vyřešíme promptně Váš problém.
 • Rychlá expedice a doručení – veškeré zboží expedujeme do 24 hodin komfortní dodávkou České pošty na dobírku, tak aby jste si pro zboží zašli na Vaší nejbližší pobočku pošty v době, která je pro Vás nejpřijatelnější.
 • Zaručujeme Vám diskrétnost a ochranu Vašich osobních údajů. Vámi poskytnuté osobní údaje považujeme za diskrétní a jsou chráněny proti zneužití. Naše společnost je řádně registrovaným zpracovatelem osobních údajů podle platné právní úpravy.
 • Servis provádí přímo naše společnost

Jak objednat výrobek?

 • Pro objednání nepožadujeme žádné registrace. Pouze vyplňte iniciály objednávky a počet kusů.
 • V každém případě Vám zaručujeme absolutní diskrétnost a ochranu Vašich osobních údajů.
 • V druhém kroku objednávky, jestliže byla úspěšně odeslána, se Vám zobrazí stránka, ve které jste informováni o úspěšném odeslání a přijetí objednávky.

Co se stane po objednání?

Objednané zboží z jedné objednávky je vždy expedováno najednou, tzn. pro zboží z jedné objednávky platí vždy nejvyšší expediční doba. Pokud objednáváte pouze jeden kus, zboží je odesláno do 24hodin Českou poštou na dobírku. Pokud máte dojem, že jste již měli zboží obdržet a nestalo tak, pak nám napište (email: svehlik@yes.cz) a my Vás budeme neprodleně informovat o stavu Vaší objednávky.

Daňový doklad – fakturu a potvrzený záruční list - posíláme v zásilce spolu se zbožím.

Ochrana osobních dat

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou společností YES computers s.r.o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.
Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.

Společnost YES computers s.r.o. je řádně registrovaným zpracovatelem osobních údajů podle platné právní úpravy.

Zákon o odpadech - příspěvek na ekologickou likvidaci starého tzv. "historického" elektrospotřebiče

Vážení zákazníci,

13.8.2005 vešla v platnost novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která ukládá výrobcům a dovozcům zajistit sběr a likvidaci starých tzv. "historických" elektrospotřebičů. Účelem této novely je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který díky tomu vzniká. Všichni výrobci a dovozci finančně přispívají při prodeji nových spotřebičů na recyklaci starých "historických" spotřebičů do kolektivních systémů, které mají sběr a likvidaci na starosti.

Finanční příspěvek mohou výrobci uvádět při prodeji nových výrobků na všech dokladech o prodeji odděleně tak, aby bylo zřejmé, že příslušná část kupní ceny, bude použita k výše zmiňovaným účelům.

Všichni prodejci jsou povinni uvádět náklady na sběr, zpracování a likvidaci historického elektrozařízení odděleně. Na prodejních dokladech proto od 1.9.2005 bude nová položka s tímto příspěvkem.

U námi zasílaných elektrospotřebičů jsou příspěvky v řádu korun až desítek korun a hradíme je my ze své marže.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, žádáme spotřebitele, aby použité elektrické a elektronické výrobky (elektrozařízení) neodstraňovali spolu s komunálním odpadem, ale aby je odkládali na místech k tomu určených (např. sběrné dvory) nebo v místech jejich zpětného odběru. Zabráníte tím možným škodlivým vlivům nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví.

Jsme smluvním partnerem ELEKTROWIN a.s.

© 2007 YES, import a výhradní distribuce v ČR a SR | Umístěno na CenyZboží.cz
Designed by Liquid Design